Opiekę merytoryczną nad projektem i stroną sprawują:

prof. Sikora


dr hab. Kazimierz Sikora – językoznawca i dialektolog, nauczyciel akademicki w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rodem z Bronowic, potomek chłopskiej rodziny – zajmuje się językiem polskiej wsi i językową grzecznością Polaków. W swoich pracach porusza m. in. problemy zanikania gwar ludowych i ich obecności w nowych kontekstach kultury (w mediach, reklamie).


żebrowska

mgr Barbara Żebrowska – absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka studiów doktoranckich odbywanych pod opieką naukową dra hab. Kazimierza Sikory. Od początku studiów rozwija swoje zainteresowania naukowe na gruncie dialektologii i etnolingwistyki, zajmuje się ludową twórczością dla dzieci, zwłaszcza wzorcami gatunkowymi ginącej literatury ustnej polskiej wsi.


m pastuch

Michał Pastuch – niezastąpiony działacz na rzecz kultury i muzyki ludowej Krakowiaków Wschodnich. Wspólnie z żoną Vitaliną prowadzi Szkółkę Muzykowania Ludowego. Z ich inicjatywy powstały wielokrotnie nagradzane zespoły regionalne i kapele ludowe. Wkład włożony przez Państwa Pastuchów w rewitalizację i pielęgnowanie tutejszego folkloru został doceniony przez kapitułę Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana.
Doktoranci i studenci z Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. M. Karasia
:

mgr Kamil Gołdowski, mgr Kamila Łabędzka, mgr Rafał Mazur, mgr Aleksandra Skórzak, Katarzyna Adamczyk, Anna Barszczewska, Patryk Białczak, Karolina Czekańska, Marzena Gałkowska, Monika Gogola, Marzena Grzegorczyk, Olga Radziszewska, Maciej Rączkowski, Paulina Szastak.

Twórcy strony:

Kamil Gołdowski,  Arkadiusz Wąs


Mieszkańcy gminy, którym serdecznie dziękujemy za udział w wywiadach podczas badań terenowych, ugoszczenie nas i podzielenie się z nami swoją wiedzą:

Anna Antosz (Zaborów)

Maria i Franciszek Babło (Zaborów)

Józef Badzioch (Zaborów)

Stanisława Bajor (Górka)

Stanisława Cieśla (Szczurowa)

Alicja Czosnek (Niedzieliska)

Genowefa Dzień (Zaborów)

Janina Golonka (Zaborów)

Jan Janowski (Zaborów)

Paweł Kania (Niedzieliska)

Władysław Kołodziej (Rudy-Rysie)

Bronisława Kosała (Strzelce Wielkie)

Kazimierz Maj (Barczków)

Stefania Młynarczyk (Strzelce Wilekie)

Rozalia i Tadeusz Pencakowie (Wola Przemykowska)

Jadwiga Piwowarczyk (Wrzępia)

Krystyna i Józef Polakowie (Wola Przemykowska)

Anna Rachwał (Strzelce Wielkie)

Genowefa Rachwał (Bratucice)

Katarzyna Rzepka (Barczków)

Kazimierz Sikora (Barczków)

Zofia Strączek (Niedzieliska)

Genowefa Szymańska (Strzelce Wielkie)

Irena Wąsik (Górka)

Maria Wiecha (Zaborów)

Anna i Czesław Wróblowie (Niedzieliska)

Zdzisław Żurek (Strzelce Wielkie)